Liittymän valmistelu ja kiinteistön omat tehtävät.

Kiinteistöt liitetään vesiosuukunnan verkkoon lohkoittain. Etenkin jäteveden osalta verkko pitää ottaa yksi lohko kerrallaan käyttöön, ennen siitymistä seuraavan lohkon kiinteistöihin. Järjestys on Keimolanmäestä Vestraan runkolinjan mukaan. Käänteisesti runkolinjan rakennusta vastaava järjestys.

Ensimmäisenä liitettävä lohko kattaa Kirkan ja Keimolan alueen Siilotien risteykseen asti. Ensimmäisen lohkon kiitenteistöjen suunniteltu liitos on nyt aikataulussa arvioitu alkamaan viikolla 44, runkoverkon painekokeiden jälkeen.

Arviolta noin 6 kiinteistöä saadaan liitettyä yhdessä viikossa ja kaikkien kiinteistöjen liittäminen vie siten laskennallisesti noin 4-6 kk aikaa, ilman talvitaukoa. Kaikki ilmoitetut ajat ovat arvioita.

Tässä vaiheessa, kun sääennusteet ovat hyvin epäselviä, on vielä mahdotonta ennustaa talvitauon ajankohtaa. Ainakin ensimmäisen lohkon kiinteistöjen omat valmistelevat työt on nyt hyvä suunnitella ja käynnistää pikaisesti.

Sähkötyöt

Kiinteistökohtaisesti jätevesipumppaamon tarvitsema sähkö voidaan vetää jo valmiiksi tulevaa kiinteistökohtaista jätevenpumppaamoa lähimpään seinään, jonne urakoitsija tuo sähkökaapelin pumppaamolta.

Kuvassa kytkentärasia, jossa sähkön liitäntäpiste on valmiina lähimmässä seinässä.

Samoin riittävät sulakkeet ja kytkennät sähkökeskukseen voi tehdä ennakkoon. Myös hälytysvalolle on hyvä valita riittävän näkyvä paikka. Jos pumppaamoa lähin seinä ei sovi tähän, tulee myös hälytysvalolle varata lisäkaapelointi.

Sulakevaatimus on 2 x 10 ampeerin sulake.

Vasemmalla kuvassa valmisteltu kaapelointi hälytysvalon kytkentään.

Hälytysvalo syttyy palamaan pumppaamon häiriötilanteessa.

Viemärin liitos

Varmista tulevan viemärin kunto ja sopivuus liitettäväksi. Hyväkuntoinen ja nykyaikainen viemäri voidaan liittää suoraan osuuskunnan verkkoon ilman kunnostusta.

Jätevesiverkkoon ei saa ohjata kuin normaalia ”kotitalous” jätevettä. Hulevesiä ei saa johtaa verkkoon.

Puhdas vesi

Puhtaan veden liittymää varten kiinteistö huolehtii liittämisen valitsemallaan putkimiehellä. Vesiosuukunta tuo veden ulkoseinälle asti. Tarvittavat läpiviennit ja vahojen laitteiden ja kytkentöjen poistot ovat kiinteistön omalla vastuulla. Suosittelemme tutustumaan mittariasennuksessa HSY:n liitäntäohjeeseen s. 7, joka löytyy verkosta osoitteesta: https://www.hsy.fi/sites/Esitteet/EsitteetKatalogi/HSY_liittymisohje_A5_10_2018_suomi_web.pdf

Liittymän käyttöönotto edellyttää, että tuloveteen on asennettu osuuskunnan toimittama etäluettava vesimittari. Osuuskunnalle on annettava pääsy ja mahdollisuus vaihtaa vesimittari tarvittaessa. Mittarin käyttöikä on normaalisti noin 10 vuotta.

Kaivuutyöt etenevät Vestrantien suuntaisesti

Kaivettua linjaa on valmistunut noin 4,5 km ja noin 50 kiinteistölle on kaivettu putkihaaraa runkolijan teon yhteydessä Vestran alueella. Edellisten tonttien osalta työt jatkuu runkolinjan valmistumisen jälkeen pienemmällä kalustolla. Toteutuksen aikataulua tullaan tarkentamaan urakoitsijan kanssa aikataulu sivulle. Hanke etenee viikottain hyvää vauhtia. Runkolinjassa muutama kohta on jäänyt odottamaan louhintatöiden käynnistymistä.

Puunkaatourakka valmistunut

Puunkaatourakka on saatu valmiiksi.

Vesihuoltolinjaa on kaivettu noin 2 km koostuen pääosin runkolinjasta Vestran alueelle. Runkolinjan kaivuuaikataulu löytyy aikataulu sivulta.

Vesiosuukunta järjestää kyläillan Kanniston koululla 15.8. klo 18-20. Alkanutta urakkaa juhlistetaan kakkukahvein.


Puunkaatourakka etenee Vestrantien alkuosassa

Koumet jatkaa 29.7. jälleen puunkatoja Vestrantien alkuosassa tonteilla. Tämän jälkeen koneet siirtyy vesihuoltolinjan reitillä Keimola golffin maille ja Keimolanmäen liityntäpisteen suuntaan.

Vesijohtolinjan rakennus jatkuu ja runkolinjan osalta viimeisin aikatauluarvio on päivitetty aikataulu sivulle tänään 29.7. Aikatalua tarkastetaan ja päivitetään tarvittaessa viikottain, joten näitä sivuja kannattaa sen osalta seurata.

Poistettavia ja säästettäviä puita merkitään

Vesihuoltolinjan puuston kaatomerkinnät on aloitettu Vestrantien loppupäästä alkaen.
Kaadettava puusto tai kaadettavan alueen rajapuut merkitään sinisellä nauhalla tai maalatulla ruksilla. Kaikkia kaadettavia puita ei ole siten erikseen merkitty. Vesihuoltolinjan kulkieessa tien reunassa kaivinkone tarvitsee noin 6 metrin työskentelytilan, jolle puunkaato tehdään.
Suojeltavat puut on merkitty erikseen suojeltava-nauhalla.

Puun kaato alkaa viikon 28 alusta.

Urakka käynnistyy

Keskeiset sopimukset ovat nyt valmiit ja Vestran vesiosuuskuunnan suunnittelema vesihuollon rakentaminen käynnistyy nopeasti. Urakkasopimus Vestran vesiosuuskunnan ja Taitokaivu Oy:n välillä on allekirjoitettu.

Hanke käynnistyy ensimmäisenä Koumet Oy:n lähipäivinä käynnistämällä puuston poistolla erityisesti runkolinjan osalta.
Taitokaivu Oy tilaa ensimmäiset materiaalit ja runkolinjan kaivuutyöt käynnistyvät arviolta heinäkuun alussa Vestrantien loppupäästä.
Runkolinjan rakentaminen valmistuu viimeistään marraskuussa 2019. Kiinteistöliittymien aikataulusta tulee tarkemmin tietoa myöhemmin. Suurin osa liittymistä tehdään keväällä 2020, mutta osa arviolta jo vuoden 2019 aikana.
Kaupunki tarkentaa parhaillaan Keimolanmäen asemakaavaalueelle putkensijoitussuunnitelemaa, jonka jälkeen rakennustyöt päästään aloittamaan myös Keimolanmäen alueella syksyllä 2019.
Ensimmäiset laskut liittymistä ja liittymävarauksista ovat lähteneet kesäkuussa sähköpostitse ja näissä on eräpäivä on 2.7.2019.

Vestran vesiosuuskunnan varsinainen kokous vahvisti liittymähinnat 16.4.2019

Vestran vesiosuuskunnan varsinainen kokous vahvisti *liittymähinnat 16.4.2019
Hinnasto voimassa 16.5.2019 asti liittymän tilanneille ja hallituksen päätöksellä osuuskunnan jäseneksi hyväksytyille

  • Liittymä 14 000 € (vesi ”seinälle”, viemäri, pumppaamo asennettuna )
  • Vain vesiliittymä 10 000 €,  vesi ”seinälle” ja varaus jäteveteen liittymiseen.
  • Liittymävaraus, runkolinjaan valmis haaroitus ja sulut 8 500 €

Edellyttää hallituksen hyväksymää jäsenyyttä ja maksettua osuusmaksua 375 €.
Tarkemmin toimitusrajat on kuvattu sivulla: https://www.vestranvesiosuuskunta.fi/?page_id=81.
* Kaikki liittymähinnat koskevat asuntokohtaista liittymää, joissa on tavanomainen kulutus.

Kokouksessa valtuutettiin hallitus sopimaan rakentamisesta kokouksessa esitetyn suunnitelman mukaisesti. Päätökseen kirjattiin huomioksi vaatimus sopia maanomistajien kanssa sijoitusluvat ennen urakkasopimuksen allekirjoitusta.

Jälkiliityntähinnasto 17.5.2019 jälkeen 14 000 € sisältäen linjaan valmis haaroitus ja sulut + pumppaamolaitteiston + vesimittarin + valvonnan. Kaikki muut työt, kuten tontilla tehtävät työt ja materiaalit tulee liittyjän kustannettavaksi.