Vestran vesiosuuskunnan varsinainen kokous vahvisti liittymähinnat 16.4.2019

Vestran vesiosuuskunnan varsinainen kokous vahvisti *liittymähinnat 16.4.2019
Hinnasto voimassa 16.5.2019 asti liittymän tilanneille ja hallituksen päätöksellä osuuskunnan jäseneksi hyväksytyille

  • Liittymä 14 000 € (vesi ”seinälle”, viemäri, pumppaamo asennettuna )
  • Vain vesiliittymä 10 000 €,  vesi ”seinälle” ja varaus jäteveteen liittymiseen.
  • Liittymävaraus, runkolinjaan valmis haaroitus ja sulut 8 500 €

Edellyttää hallituksen hyväksymää jäsenyyttä ja maksettua osuusmaksua 375 €.
Tarkemmin toimitusrajat on kuvattu sivulla: https://www.vestranvesiosuuskunta.fi/?page_id=81.
* Kaikki liittymähinnat koskevat asuntokohtaista liittymää, joissa on tavanomainen kulutus.

Kokouksessa valtuutettiin hallitus sopimaan rakentamisesta kokouksessa esitetyn suunnitelman mukaisesti. Päätökseen kirjattiin huomioksi vaatimus sopia maanomistajien kanssa sijoitusluvat ennen urakkasopimuksen allekirjoitusta.

Jälkiliityntähinnasto 17.5.2019 jälkeen 14 000 € sisältäen linjaan valmis haaroitus ja sulut + pumppaamolaitteiston + vesimittarin + valvonnan. Kaikki muut työt, kuten tontilla tehtävät työt ja materiaalit tulee liittyjän kustannettavaksi.