Aikatalusta

Urakka etenee sopimuksen puitteissa edelleen aikataulussa, mutta aikatauluarvion osalta on muutoksia, joita tullaan tarkentamaan sivuille lähipäivinä.

Viimeisimmät päivitykset aikataulu sivuilla 3.11.

Talviolosuhteet rajoittaa pumppaamojen asennuksia ja vaikuttavat aikatauluun merkittävästi.

Liittymän valmistelu ja kiinteistön omat tehtävät.

Kiinteistöt liitetään vesiosuukunnan verkkoon lohkoittain. Etenkin jäteveden osalta verkko pitää ottaa yksi lohko kerrallaan käyttöön, ennen siitymistä seuraavan lohkon kiinteistöihin. Järjestys on Keimolanmäestä Vestraan runkolinjan mukaan. Käänteisesti runkolinjan rakennusta vastaava järjestys.

Ensimmäisenä liitettävä lohko kattaa Kirkan ja Keimolan alueen Siilotien risteykseen asti. Ensimmäisen lohkon kiitenteistöjen suunniteltu liitos on nyt aikataulussa arvioitu alkamaan viikolla 44, runkoverkon painekokeiden jälkeen.

Arviolta noin 6 kiinteistöä saadaan liitettyä yhdessä viikossa ja kaikkien kiinteistöjen liittäminen vie siten laskennallisesti noin 4-6 kk aikaa, ilman talvitaukoa. Kaikki ilmoitetut ajat ovat arvioita.

Tässä vaiheessa, kun sääennusteet ovat hyvin epäselviä, on vielä mahdotonta ennustaa talvitauon ajankohtaa. Ainakin ensimmäisen lohkon kiinteistöjen omat valmistelevat työt on nyt hyvä suunnitella ja käynnistää pikaisesti.

Sähkötyöt

Kiinteistökohtaisesti jätevesipumppaamon tarvitsema sähkö voidaan vetää jo valmiiksi tulevaa kiinteistökohtaista jätevenpumppaamoa lähimpään seinään, jonne urakoitsija tuo sähkökaapelin pumppaamolta.

Kuvassa kytkentärasia, jossa sähkön liitäntäpiste on valmiina lähimmässä seinässä.

Samoin riittävät sulakkeet ja kytkennät sähkökeskukseen voi tehdä ennakkoon. Myös hälytysvalolle on hyvä valita riittävän näkyvä paikka. Jos pumppaamoa lähin seinä ei sovi tähän, tulee myös hälytysvalolle varata lisäkaapelointi.

Sulakevaatimus on 2 x 10 ampeerin sulake.

Vasemmalla kuvassa valmisteltu kaapelointi hälytysvalon kytkentään.

Hälytysvalo syttyy palamaan pumppaamon häiriötilanteessa.

Viemärin liitos

Varmista tulevan viemärin kunto ja sopivuus liitettäväksi. Hyväkuntoinen ja nykyaikainen viemäri voidaan liittää suoraan osuuskunnan verkkoon ilman kunnostusta.

Jätevesiverkkoon ei saa ohjata kuin normaalia ”kotitalous” jätevettä. Hulevesiä ei saa johtaa verkkoon.

Puhdas vesi

Puhtaan veden liittymää varten kiinteistö huolehtii liittämisen valitsemallaan putkimiehellä. Vesiosuukunta tuo veden ulkoseinälle asti. Tarvittavat läpiviennit ja vahojen laitteiden ja kytkentöjen poistot ovat kiinteistön omalla vastuulla. Suosittelemme tutustumaan mittariasennuksessa HSY:n liitäntäohjeeseen s. 7, joka löytyy verkosta osoitteesta: https://www.hsy.fi/sites/Esitteet/EsitteetKatalogi/HSY_liittymisohje_A5_10_2018_suomi_web.pdf

Liittymän käyttöönotto edellyttää, että tuloveteen on asennettu osuuskunnan toimittama etäluettava vesimittari. Osuuskunnalle on annettava pääsy ja mahdollisuus vaihtaa vesimittari tarvittaessa. Mittarin käyttöikä on normaalisti noin 10 vuotta.