Aikataulu

06/2019 Vesihuoltohanke käynnistyy materiaalitilauksin

07/2019 Linjan raivaus alkaa 8.7. alkaen ja kaivuutyöt 15.7. alkaen. Tienalitusten suuntaporaukset alkavat. Samassa tehdään myös tonttihaaroihin kaivuutöitä, mutta ei kuitenkaan pumppuasennuksia alkuvaiheessa.

 • Viikko 29: Vestrantie 113-108
 • Viikko 30: Vestrantie 108-81, Palikkapolku, Pengerpolku
 • Viikko 31: Vestrantie 81-80, Harjulankuja
 • Viikko 32: Vestrantie 80-70, Vestranmäki
 • Viikko 33: Vestrantie 70-68, Ahtimäentie, Jokitörmäntie
  • Kyläilta 15.8.2019 klo 18-20, Kanniston koululla.
 • Viikko 34: Länsi-Keimolantie
 • Viikko 35: Vestrantie 68-52
 • Viikko 36: Vestrantie 52-25
 • Viikko 37-38: Vestrantie 25-18
 • Viikko 39: Vestrantie 18-Vanha Hämeenlinnantie
 • Viikko 40: Vanha-Hämeenlinnantie-Kirkantie
 • Viikko 41: Kirkantie-Keimolanmäki
 • Viikko 42-43:
  • Liitoskohdan työt
  • Louhintatyöt
  • Suuntaporauksia (mm puuttuvat tienalitukset)
 • Viikko 44:
  • Länsi-Keimolantie, Ahtimäentie, Jokitörmäntie
  • Painekokeen aloitus
 • Viikko 45: Pumppaamojen asennus alkaa lohkossa 1
  • Kirkka – Siilotien risteys.
 • Arvioimatta
  • Pumppaamojen asennus lohko 2
  • Pumppaamojen asennus lohko 3
  • Pumppaamojen asennus lohko 4
  • Pumppaamojen asennus lohko 5

06/2020 Viimeiset tonttityöt valmistuu.

07/2020 tai myöhemmin: Kartassa mustalla katkoviivalla kuvattu Kirkan haara Golf kentälle ja sen alueelle. (Optionaalinen osa, ei tilattu)

Ohjeellinen aikataulu, Päivitetty viimeksi 9.10.