Aikataulu

2020:

10/2020 Viimeiset pumppaamot asennetaan VALMIS

11/2020 Valokuitu-urakka alkaa

11/2020 Viimeiset tonttityöt tehdään vesiurakan suhteen

12/2020 – 1/2021 Valokuituurakan viimeiset tonttityöt valmistuu

2021:

1-2/2021 Valokuidun viimeiset hitsaustyöt ja liittymien kytkeminen

Mahdollisesti myöhemmin: Kartassa mustalla katkoviivalla kuvattu Kirkan haara Golf kentälle ja sen alueelle. (Optionaalinen osa, ei tilattu)

Ohjeellinen aikataulu, Päivitetty viimeksi 26.11.2020