Urakkaraja


Mitä kuuluu tonttitöihin?

 • Tarvittavat kaivu- ja louhintatyöt
 • Kiinteistöpumppaamon asennus ja liitäntä runkolinjaan
 • Viettoviemärin liittäminen tarkistuskaivoon/kiinteistöpumppaamoon
 • Pumppaamon syöttökaapelin ja suojaputken asentaminen vesikaivantoa pitkin talolle
 • Vesijohdon kaivaminen talon sokkelin viereen
 • Pinnan tasaus kaivinkoneella

Mitä ei kuulu tonttitöihin? Mitä kiinteistön omistajan pitää huolehtia?

 • Vesijohdon tuominen sisälle taloon (esim. timanttiporaus)
 • Vesijohdon kytkeminen kiinteistön vesijärjestelmään
 • Vanhan vesipumpun poistaminen
 • Viettoviemärin tarkastuskaivo
 • Vanhojen kaivojen/säiliöiden poistaminen tai täyttäminen
 • Vesimittarin asennus
 • Viemärilinjan uusiminen kiinteistöstä kiinteistöpumppaamolle
 • Sähkötyöt talon seinältä sähkökeskukseen
 • Jos sähkönsyöttö tapahtuu muualta kuin talosta, asukas hoitaa johdon kaivuun
 • Nurmettaminen, korjattavat istutukset, kivetykset, asfaltoinnit