Kiinteistöurakka käynnissä

Vesiosuuskunnan liittymätyöt etenee nyt kiinteistö kerrallaan. Ensimmäiset liittymät on jo kytketty vesiosuuskunnan verkkoon. Asennusporukka etenee Keimolanmäen suunnasta asennukset järjestyksessä. Urakoitsija ottaa yhteyttä ennakkoon, kun kiinteistön liitosajankohta lähestyy.

Runkourakassa viivettä

Runkourakka ei ole valmistunut suunnitellussa aikataulussa. Runkolinja on rakennettu koko matkalle, mutta tammikuun aikana jatkuu viimestelytyöt, sekä liitos HSY verkkoon Keimolanmäessä. Sään suosiessa tehdään rungon painekokeet heti liitoksen jälkeen. Viivettä aiheutti mm. kuljetuksessa rikkoontunut mittaulauksena valmistettu mittarikaivo.

Tonttikohtaisten liitostöiden aikataulusta tulee myöhemmin tietoa. Talvitauoko on riippuvainen talviolosuhteista.

Tarkempia ajankohtia arvioidaan aikataulu sivulle.

Aikatalusta

Urakka etenee sopimuksen puitteissa edelleen aikataulussa, mutta aikatauluarvion osalta on muutoksia, joita tullaan tarkentamaan sivuille lähipäivinä.

Viimeisimmät päivitykset aikataulu sivuilla 3.11.

Talviolosuhteet rajoittaa pumppaamojen asennuksia ja vaikuttavat aikatauluun merkittävästi.

Liittymän valmistelu ja kiinteistön omat tehtävät.

Kiinteistöt liitetään vesiosuukunnan verkkoon lohkoittain. Etenkin jäteveden osalta verkko pitää ottaa yksi lohko kerrallaan käyttöön, ennen siitymistä seuraavan lohkon kiinteistöihin. Järjestys on Keimolanmäestä Vestraan runkolinjan mukaan. Käänteisesti runkolinjan rakennusta vastaava järjestys.

Ensimmäisenä liitettävä lohko kattaa Kirkan ja Keimolan alueen Siilotien risteykseen asti. Ensimmäisen lohkon kiitenteistöjen suunniteltu liitos on nyt aikataulussa arvioitu alkamaan viikolla 44, runkoverkon painekokeiden jälkeen.

Arviolta noin 6 kiinteistöä saadaan liitettyä yhdessä viikossa ja kaikkien kiinteistöjen liittäminen vie siten laskennallisesti noin 4-6 kk aikaa, ilman talvitaukoa. Kaikki ilmoitetut ajat ovat arvioita.

Tässä vaiheessa, kun sääennusteet ovat hyvin epäselviä, on vielä mahdotonta ennustaa talvitauon ajankohtaa. Ainakin ensimmäisen lohkon kiinteistöjen omat valmistelevat työt on nyt hyvä suunnitella ja käynnistää pikaisesti.

Sähkötyöt

Kiinteistökohtaisesti jätevesipumppaamon tarvitsema sähkö voidaan vetää jo valmiiksi tulevaa kiinteistökohtaista jätevenpumppaamoa lähimpään seinään, jonne urakoitsija tuo sähkökaapelin pumppaamolta.

Kuvassa kytkentärasia, jossa sähkön liitäntäpiste on valmiina lähimmässä seinässä.

Samoin riittävät sulakkeet ja kytkennät sähkökeskukseen voi tehdä ennakkoon. Myös hälytysvalolle on hyvä valita riittävän näkyvä paikka. Jos pumppaamoa lähin seinä ei sovi tähän, tulee myös hälytysvalolle varata lisäkaapelointi.

Sulakevaatimus on 2 x 10 ampeerin sulake.

Vasemmalla kuvassa valmisteltu kaapelointi hälytysvalon kytkentään.

Hälytysvalo syttyy palamaan pumppaamon häiriötilanteessa.

Viemärin liitos

Varmista tulevan viemärin kunto ja sopivuus liitettäväksi. Hyväkuntoinen ja nykyaikainen viemäri voidaan liittää suoraan osuuskunnan verkkoon ilman kunnostusta.

Jätevesiverkkoon ei saa ohjata kuin normaalia ”kotitalous” jätevettä. Hulevesiä ei saa johtaa verkkoon.

Puhdas vesi

Puhtaan veden liittymää varten kiinteistö huolehtii liittämisen valitsemallaan putkimiehellä. Vesiosuukunta tuo veden ulkoseinälle asti. Tarvittavat läpiviennit ja vahojen laitteiden ja kytkentöjen poistot ovat kiinteistön omalla vastuulla. Suosittelemme tutustumaan mittariasennuksessa HSY:n liitäntäohjeeseen s. 7, joka löytyy verkosta osoitteesta: https://www.hsy.fi/sites/Esitteet/EsitteetKatalogi/HSY_liittymisohje_A5_10_2018_suomi_web.pdf

Liittymän käyttöönotto edellyttää, että tuloveteen on asennettu osuuskunnan toimittama etäluettava vesimittari. Osuuskunnalle on annettava pääsy ja mahdollisuus vaihtaa vesimittari tarvittaessa. Mittarin käyttöikä on normaalisti noin 10 vuotta.

Kaivuutyöt etenevät Vestrantien suuntaisesti

Kaivettua linjaa on valmistunut noin 4,5 km ja noin 50 kiinteistölle on kaivettu putkihaaraa runkolijan teon yhteydessä Vestran alueella. Edellisten tonttien osalta työt jatkuu runkolinjan valmistumisen jälkeen pienemmällä kalustolla. Toteutuksen aikataulua tullaan tarkentamaan urakoitsijan kanssa aikataulu sivulle. Hanke etenee viikottain hyvää vauhtia. Runkolinjassa muutama kohta on jäänyt odottamaan louhintatöiden käynnistymistä.

Puunkaatourakka valmistunut

Puunkaatourakka on saatu valmiiksi.

Vesihuoltolinjaa on kaivettu noin 2 km koostuen pääosin runkolinjasta Vestran alueelle. Runkolinjan kaivuuaikataulu löytyy aikataulu sivulta.

Vesiosuukunta järjestää kyläillan Kanniston koululla 15.8. klo 18-20. Alkanutta urakkaa juhlistetaan kakkukahvein.


Puunkaatourakka etenee Vestrantien alkuosassa

Koumet jatkaa 29.7. jälleen puunkatoja Vestrantien alkuosassa tonteilla. Tämän jälkeen koneet siirtyy vesihuoltolinjan reitillä Keimola golffin maille ja Keimolanmäen liityntäpisteen suuntaan.

Vesijohtolinjan rakennus jatkuu ja runkolinjan osalta viimeisin aikatauluarvio on päivitetty aikataulu sivulle tänään 29.7. Aikatalua tarkastetaan ja päivitetään tarvittaessa viikottain, joten näitä sivuja kannattaa sen osalta seurata.