Poistettavia ja säästettäviä puita merkitään

Vesihuoltolinjan puuston kaatomerkinnät on aloitettu Vestrantien loppupäästä alkaen.
Kaadettava puusto tai kaadettavan alueen rajapuut merkitään sinisellä nauhalla tai maalatulla ruksilla. Kaikkia kaadettavia puita ei ole siten erikseen merkitty. Vesihuoltolinjan kulkieessa tien reunassa kaivinkone tarvitsee noin 6 metrin työskentelytilan, jolle puunkaato tehdään.
Suojeltavat puut on merkitty erikseen suojeltava-nauhalla.

Puun kaato alkaa viikon 28 alusta.

Urakka käynnistyy

Keskeiset sopimukset ovat nyt valmiit ja Vestran vesiosuuskuunnan suunnittelema vesihuollon rakentaminen käynnistyy nopeasti. Urakkasopimus Vestran vesiosuuskunnan ja Taitokaivu Oy:n välillä on allekirjoitettu.

Hanke käynnistyy ensimmäisenä Koumet Oy:n lähipäivinä käynnistämällä puuston poistolla erityisesti runkolinjan osalta.
Taitokaivu Oy tilaa ensimmäiset materiaalit ja runkolinjan kaivuutyöt käynnistyvät arviolta heinäkuun alussa Vestrantien loppupäästä.
Runkolinjan rakentaminen valmistuu viimeistään marraskuussa 2019. Kiinteistöliittymien aikataulusta tulee tarkemmin tietoa myöhemmin. Suurin osa liittymistä tehdään keväällä 2020, mutta osa arviolta jo vuoden 2019 aikana.
Kaupunki tarkentaa parhaillaan Keimolanmäen asemakaavaalueelle putkensijoitussuunnitelemaa, jonka jälkeen rakennustyöt päästään aloittamaan myös Keimolanmäen alueella syksyllä 2019.
Ensimmäiset laskut liittymistä ja liittymävarauksista ovat lähteneet kesäkuussa sähköpostitse ja näissä on eräpäivä on 2.7.2019.

Vestran vesiosuuskunnan varsinainen kokous vahvisti liittymähinnat 16.4.2019

Vestran vesiosuuskunnan varsinainen kokous vahvisti *liittymähinnat 16.4.2019
Hinnasto voimassa 16.5.2019 asti liittymän tilanneille ja hallituksen päätöksellä osuuskunnan jäseneksi hyväksytyille

  • Liittymä 14 000 € (vesi ”seinälle”, viemäri, pumppaamo asennettuna )
  • Vain vesiliittymä 10 000 €,  vesi ”seinälle” ja varaus jäteveteen liittymiseen.
  • Liittymävaraus, runkolinjaan valmis haaroitus ja sulut 8 500 €

Edellyttää hallituksen hyväksymää jäsenyyttä ja maksettua osuusmaksua 375 €.
Tarkemmin toimitusrajat on kuvattu sivulla: https://www.vestranvesiosuuskunta.fi/?page_id=81.
* Kaikki liittymähinnat koskevat asuntokohtaista liittymää, joissa on tavanomainen kulutus.

Kokouksessa valtuutettiin hallitus sopimaan rakentamisesta kokouksessa esitetyn suunnitelman mukaisesti. Päätökseen kirjattiin huomioksi vaatimus sopia maanomistajien kanssa sijoitusluvat ennen urakkasopimuksen allekirjoitusta.

Jälkiliityntähinnasto 17.5.2019 jälkeen 14 000 € sisältäen linjaan valmis haaroitus ja sulut + pumppaamolaitteiston + vesimittarin + valvonnan. Kaikki muut työt, kuten tontilla tehtävät työt ja materiaalit tulee liittyjän kustannettavaksi.

Vuosikokous ja kyläilta 16.4.2019

Vestran vesiosuuskunta järjestää osuuskunnan sääntöjen mukaisen 

vuosikokouksen tiistaina 16.4. klo 17:00-18:30.

Kanniston koulun ruoka-aulassa, Kenraalintie 6.

Lähetämme asialistan myöhemmin.  

Kokouksen jälkeen jatketaan kyläillan merkeissä klo 18.30-20.00.

Tervetuloa kaikki vesiosuuskunnasta kiinnostuneet!